X edycja festiwalu Ukraina w Centrum Lublina2017

Aktualnosci

Gra miejska

Posted by Nastia on November 2, 2017 at 3:45 AM

Gra miejska dla młodzieży studenckiej

w ramach festiwalu

„Ukraina w Centrum Lublina”

Cel główny:

- poznanie społeczności ukraińskiej w naszym mieście, jej historii, kultury oraz

działań promujących dialog polsko – ukraiński.

Cele szczegółowe:

- poznanie dziedzictwa wielokulturowego Lublina;
- poznanie instytucji i organizacji promujących dialog polsko – ukraiński w Lublinie;
- poznanie udanych projektów realizowanych wspólnie z organizacjami partnerskimi z Ukrainy;
- doskonalenie umiejętności czytania planu miasta;
- poznanie miejsc związanych z przeszłością i teraźniejszością społeczności ukraińskiej;
- rozwijanie umiejętności kluczowych – współpraca w zespole, efektywna komunikacja.

Data zgłoszeń do gry miejskiej:

Zgłoszenia Drużyny prosimy zgłaszać przez wypełnienie formularza elektronicznego:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2df-RyVF54L2yI9b8vNnJbcHW3m07jKqir2Lv7qbAwVP6Jw/viewform
do dnia 12 listopada 2017 r.

Termin:

– 18 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 12:30

Miejsce

– miasto Lublin, dzielnice Centrum i Śródmieście.

Uczestnicy

– młodzież studencka miasta Lublina – po trzy osoby w drużynie. Wszystkich uczestników nie może być więcej niż 45 osób z powodów organizacyjnych. O zakwalifikowaniu się do gry decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały dla uczestników

- organizatorzy zapewnią mapy miasta oraz karty zadań dla każdej drużyny;

– każda drużyna powinna mieć urządzenie z dostępem do internetu (smartphone, tablet) oraz zainstalowaną aplikację Telegram.

Dalsze wskazówki prześlemy zainteresowanym drużynom do dnia 16 listopada 2017 r.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments