X edycja festiwalu Ukraina w Centrum Lublina2017

gra miejska

Gra miejska dla młodzieży studenckiej
 w ramach festiwalu
 „Ukraina w Centrum Lublina”
 
Cel główny:

poznanie społeczności ukraińskiej w naszym mieście, jej historii, kultury oraz

działań promujących dialog polsko – ukraiński.  

Cele szczegółowe:

- poznanie dziedzictwa wielokulturowego Lublina;

- poznanie instytucji i organizacji promujących dialog polsko – ukraiński w Lublinie;

- poznanie udanych projektów realizowanych wspólnie z organizacjami partnerskimi z Ukrainy;

- doskonalenie umiejętności czytania planu miasta;

- poznanie miejsc związanych z przeszłością i teraźniejszością społeczności ukraińskiej;

- rozwijanie umiejętności kluczowych – współpraca w zespole, efektywna komunikacja.

Data zgłoszeń do gry miejskiej:

Zgłoszenia Drużyny prosimy zgłaszać przez wypełnienie formularza elektronicznego do dnia 12 listopada 2017 r.
 

Termin

– 18 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 12:30

Miejsce

– miasto Lublin, dzielnice Centrum i Śródmieście.

Uczestnicy

– młodzież studencka miasta Lublina – po trzy osoby w drużynie. Wszystkich uczestników nie może być więcej niż 45 osób z powodów organizacyjnych. O zakwalifikowaniu się do gry decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały dla uczestników

- organizatorzy zapewnią mapy miasta oraz karty zadań dla każdej drużyny; 
– każda drużyna powinna mieć urządzenie z dostępem do internetu (smartphone, tablet) oraz zainstalowaną aplikację Telegram.
 
Dalsze wskazówki prześlemy zainteresowanym drużynom do dnia 16 listopada 2017 r.