Festiwal Ukraina w Centrum Lublina

Subtitle

Konkurs wiedzy "Ukraina Terra (in) cognita"

 

Tysiąc lat wspólnego sąsiedztwa zaowocowało różnymi wydarzeniami w historii – tymi, które dzieliły ludzi, jak i tymi, o których mówimy z radością. Przed nami wspólne budowanie lepszej Europy bez konfliktów, wojen, napięć, lecz Europy pokoju, wspólnych wartości, partnerstwa, szacunku i zaufania.


Nasz konkurs jest propozycją i zachętą do dialogu, do lepszego poznania naszych sąsiadów. Zapraszamy do niego młodzież lubelskich szkół.

 

Cele konkursu:

- rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowań o naszym wschodnim sąsiedzie

- przygotowanie do przyszłej współpracy ludzi z obu stron granicy

- zachęcenie do realizacji wspólnych projektów

- przełamywanie stereotypów na temat sąsiadów

- dążenie do wzajemnego poznania, zrozumienia, pojednania obu narodów

- poznanie dziedzictwa kulturowego Ukrainy (literatura, architektura, muzyka, sport)

- poznanie miast partnerskich Lublina

 

Organizatorzy konkursu: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" w Lublinie. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu „Ukraina w Centrum Lublina”. Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym Ambasady Ukrainy w RP przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin.