Festiwal Ukraina w Centrum Lublina

Subtitle

PAKIETY SPONSORSKIE

Coroczny Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina” zorganizowany przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin oraz pod patronatem Ambasady Ukrainy w RP to jedno z największych i najważniej­szych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Lublin od dawna ze względu na swoje położenie, ma związki ze Wschodem Europy i Ukrainą. Dzięki wielu projektom jawi się jako miejsce transferu kulturowego ze Wschodu Europy na Zachód i odwrotnie, a także jako miejsce styku kultury współczesnej z kulturą dawną i tradycyjną.Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina” ma za sobą już osiem odsłon.

 Wszystkie edycje okazały się niezwykle udane nie tylko ze względu na poziom artystyczny, zwiększenie liczby instytucji w których odbywały się imprezy, ale także na stopień zaangażowania publiczności.Przedsięwzięcie to będzie się odbywać w wybranych klubach i instytucjach kulturalnych zlokalizowanych w centrum miasta. Istotą projektu jest bowiem objęcie działaniem jak największej ilości różnorodnych miejsc, a co za tym idzie dotarcie do różnorodnego odbiorcy.

Pakiety Sponsorskie Festiwalu

Głowny Sponsor (1)

I

Tytul „Głowny Sponsor Festiwalu” *

+

-

Wspomnienie w mediach. Zaproszenia przedstawiciela sponsora do wywiadu

+

-

Logo na wszystkich promocyjnych materialach

+

+

Logo na materialach wideo

+

+

Ekspozycja nazwy i logotypu Sponsora w Miejscu Festiwalu

Roll up na każdym wydarzeniu w ramach Festiwalu

Roll up na kilku wydarzeniach w ramach Festiwalu

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach promocyjnych

- Informacja o Sponsorze podawana przez prowadzących wydarzenia;
- Możliwość dystrybucji własnych materiałów reklamowych oraz wystawienia  stoiska reklamowego lub punktu informacyjnego w trakcie trwania wydarzeń;
- Umieszczenie logo Sponsora na oficjalnych zaproszeniach  (do kilkuset zaproszeń kierowanych do dyrektorów departamentów i wydziałów magistratu miejskiego, dyrektorów instytucji kultury oraz przyjaciół Festiwalu);
- Umieszczenie logo sponsora na ulotkach w formacie A6;
- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie imprezy www.ukrainawcentrumlublina.com;
- Umieszczenie logo Sponsora na plakatach imprezy: formaty A4, A3. Plakaty są dystrybuowane na miejskich słupach ogłoszeniowych, ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych spółdzielni mieszkaniowych, stałych miejscach dystrybucji informacji kulturalnych;
- Dystrybucja materiałów promocyjnych sponsora.

- Informacja o Sponsorze podawana przez prowadzącego wydarzenia;

- Umieszczenie logo Sponsora na oficjalnych zaproszeniach  (do kilkuset zaproszeń kierowanych do dyrektorów departamentów i wydziałów magistratu miejskiego, dyrektorów instytucji kultury oraz przyjaciół Festiwalu);

- Umieszczenie logo sponsora na ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie imprezy www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na plakatach imprezy: formaty A4, A3. Plakaty są dystrybuowane na miejskich słupach ogłoszeniowych, ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych spółdzielni mieszkaniowych, stałych miejscach dystrybucji informacji kulturalnych;

- Dystrybucja materiałów promocyjnych sponsora.

CENA:

4 000 PLN

2 500 PLN

Pakiety Sponsorskie Festiwalu

II

III

Tytul „Głowny Sponsor Festiwalu” *

-

-

Wspomnienie w mediach. Zaproszenia przedstawiciela sponsora do wywiadu

-

-

Logo na pocztówkach wydanych w ramach wystawy fotograficznej pt."Ćwierćwiecze Ukrainy w 25 fotografiach"

-

-

Logo na materialach wideo

-

-

Ekspozycja nazwy i logotypu Sponsora w Miejscu Festiwalu

Roll up na jednym wydarzeniu w ramach Festiwalu

-

Umieszczenie logo Sponsora w materiałach promocyjnych

- Umieszczenie logo sponsora na ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie imprezy www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na plakatach imprezy: formaty A4, A3. Plakaty są dystrybuowane na miejskich słupach ogłoszeniowych, ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych spółdzielni mieszkaniowych, stałych miejscach dystrybucji informacji kulturalnych;

- Dystrybucja materiałów promocyjnych sponsora.

- Umieszczenie logo sponsora na ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z aktywnym linkiem na stronie imprezy www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na plakatach imprezy: formaty A4, A3. Plakaty są dystrybuowane na miejskich słupach ogłoszeniowych, ogólnodostępnych tablicach ogłoszeniowych, tablicach ogłoszeniowych spółdzielni mieszkaniowych, stałych miejscach dystrybucji informacji kulturalnych;

CENA:

1000   PLN

500 PLN  Coroczny Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina” zorganizowany przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza przy wsparciu Urzędu

Miasta Lublin oraz pod patronatem Ambasady Ukrainy w RP to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych w

Lublinie. Lublin od dawna ze względu na swoje położenie, ma związki ze Wschodem Europy i Ukrainą. Dzięki wielu projektom jawi się jako

miejsce transferu kulturowego ze Wschodu Europy na Zachód i odwrotnie, a także jako miejsce styku kultury współczesnej z kulturą dawną i

tradycyjną.Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina” ma za sobą już osiem odsłon.

Wszystkie edycje okazały się niezwykle udane nie tylko ze względu na poziom artystyczny, zwiększenie liczby instytucji w których odbywały

się imprezy, ale także na stopień zaangażowania publiczności.Przedsięwzięcie to będzie się odbywać w wybranych klubach i instytucjach

kulturalnych zlokalizowanych w centrum miasta. Istotą projektu jest bowiem objęcie działaniem jak największej ilości różnorodnych miejsc, a co

za tym idzie dotarcie do różnorodnego odbiorcy.

Pakiety

Sponsorskie

Festiwalu

Głowny Sponsor (1) I II III

Tytul „Głowny

Sponsor

Festiwalu” *

+ - - -

Wspomnienie w

mediach.

Zaproszenia

przedstawiciela

sponsora do

wywiadu

+ - - -

Logo na

pocztówkach

wydanych w

ramach wystawy

fotograficznej

pt."Ćwierćwiecze

Ukrainy w 25

fotografiach"

+ + - -

Logo na

materialach wideo

+ + - -

Ekspozycja nazwy i Roll up na każdym wydarzeniu w Roll up na jednym wydarzeniu w Roll up na jednym wydarzeniu w -

logotypu Sponsora

w Miejscu

Festiwalu

ramach Festiwalu ramach Festiwalu ramach Festiwalu

Umieszczenie logo

Sponsora w

materiałach

promocyjnych

- Informacja o Sponsorze podawana

przez prowadzących wydarzenia;

- Możliwość dystrybucji własnych

materiałów reklamowych oraz

wystawienia stoiska reklamowego

lub punktu informacyjnego w

trakcie trwania wydarzeń;

- Umieszczenie logo Sponsora na

oficjalnych zaproszeniach (do

kilkuset zaproszeń kierowanych do

dyrektorów departamentów i

wydziałów magistratu miejskiego,

dyrektorów instytucji kultury oraz

przyjaciół Festiwalu);

- Umieszczenie logo sponsora na

ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z

aktywnym linkiem na stronie

imprezy

www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na

plakatach imprezy: formaty A4,

A3. Plakaty są dystrybuowane na

miejskich słupach ogłoszeniowych,

ogólnodostępnych tablicach

ogłoszeniowych, tablicach

ogłoszeniowych spółdzielni

mieszkaniowych, stałych miejscach

dystrybucji informacji

kulturalnych;

- Dystrybucja materiałów

promocyjnych sponsora.

- Informacja o Sponsorze podawana

przez prowadzącego wydarzenia;

- Umieszczenie logo Sponsora na

oficjalnych zaproszeniach (do

kilkuset zaproszeń kierowanych do

dyrektorów departamentów i

wydziałów magistratu miejskiego,

dyrektorów instytucji kultury oraz

przyjaciół Festiwalu);

- Umieszczenie logo sponsora na

ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z

aktywnym linkiem na stronie

imprezy

www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na

plakatach imprezy: formaty A4,

A3. Plakaty są dystrybuowane na

miejskich słupach ogłoszeniowych,

ogólnodostępnych tablicach

ogłoszeniowych, tablicach

ogłoszeniowych spółdzielni

mieszkaniowych, stałych miejscach

dystrybucji informacji

kulturalnych;

- Dystrybucja materiałów

promocyjnych sponsora.

- Umieszczenie logo sponsora na

ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z

aktywnym linkiem na stronie

imprezy

www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na

plakatach imprezy: formaty A4,

A3. Plakaty są dystrybuowane na

miejskich słupach ogłoszeniowych,

ogólnodostępnych tablicach

ogłoszeniowych, tablicach

ogłoszeniowych spółdzielni

mieszkaniowych, stałych miejscach

dystrybucji informacji

kulturalnych;

- Dystrybucja materiałów

promocyjnych sponsora.

- Umieszczenie logo sponsora na

ulotkach w formacie A6;

- Umieszczenie logo Sponsora z

aktywnym linkiem na stronie

imprezy

www.ukrainawcentrumlublina.com;

- Umieszczenie logo Sponsora na

plakatach imprezy: formaty A4,

A3. Plakaty są dystrybuowane na

miejskich słupach ogłoszeniowych,

ogólnodostępnych tablicach

ogłoszeniowych, tablicach

ogłoszeniowych spółdzielni

mieszkaniowych, stałych miejscach

dystrybucji informacji

kulturalnych;

CENA: 10 000 PLN 5 000 PLN 2 500 PLN 1 500 PLN