Festiwal Ukraina w Centrum Lublina

Subtitle

Spotkanie literackie z dr Tarasem Bondarenko

Piątek, 23 listopada 2018 r., godz. 19.00 

Kawiarnia „Między Słowami”, ul.Rybna 4

Dr Taras Bondarenko urodził się w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego. Pracował jako korespondent gazety „Lvivskij politechnik” oraz „Osvita lisywnycza”. Jest współzałożycielem  ugrupowania literackiego „Chroniky” oraz laureatem konkursów literackich – „Smołoskyp” (Kijów 1997), „Zorja Arkada” (1999r), „Szewczenko Fest” (2010r).

Od 200 roku pracował na różnych stanowiskach w firmach komercyjnych: od menadżera sprzedaży, po zastępcę dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009) – wprowadzał dystrybucję „snack`ów”, był doradcą radnego województwa oraz dorabiał jako taksówkarz. Od 2009 roku był doktorantem w Narodowym Uniwersytecie Leśnictwa Ukrainy. W latach 2010-2011 był stypendystą  programu L. Kirklanda, i prowadził badania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje prace publikowała w czasopismach, m. in. „Dzwin” oraz w wydaniach ugrupowania literackiego „Chronika”. W 2011 roku wydał drukiem powieść „Korporacija Hobliniv”.

 

Pi?tek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia ?Mi?dzy S?owami?Dr Taras Bondarenko urodzi? si? w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracowa? jako korespondent gazety ?Lvivskij politechnik? oraz
?Osvita lisywnycza?. Jest wsp�?za?o?ycielem ugrupowania literackiego ?Chroniky? oraz
laureatem konkurs�w literackich ? ?Smo?oskyp? (Kij�w 1997), ?Zorja Arkada? (1999r),
?Szewczenko Fest? (2010r).
Od 200 roku pracowa? na r�?nych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menad?era sprzeda?y, po zast?pc? dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
? wprowadza? dystrybucj? ?snack`�w?, by? doradc? radnego wojew�dztwa oraz dorabia?
jako taks�wkarz. Od 2009 roku by? doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Le?nictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 by? stypendyst? programu L. Kirklanda, i pprowadzi? badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowa?a w czasopismach, m. in. ?Dzwin? oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego ?Chronika?. W 2011 roku wyda? drukiem powie?? ?Korporacija
Hobliniv?
Czas i miejsce spotkania:
Pi?tek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia ?Mi?dzy S?owami?Dr Taras Bondarenko urodzi? si? w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracowa? jako korespondent gazety ?Lvivskij politechnik? oraz
?Osvita lisywnycza?. Jest wsp�?za?o?ycielem ugrupowania literackiego ?Chroniky? oraz
laureatem konkurs�w literackich ? ?Smo?oskyp? (Kij�w 1997), ?Zorja Arkada? (1999r),
?Szewczenko Fest? (2010r).
Od 200 roku pracowa? na r�?nych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menad?era sprzeda?y, po zast?pc? dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
? wprowadza? dystrybucj? ?snack`�w?, by? doradc? radnego wojew�dztwa oraz dorabia?
jako taks�wkarz. Od 2009 roku by? doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Le?nictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 by? stypendyst? programu L. Kirklanda, i pprowadzi? badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowa?a w czasopismach, m. in. ?Dzwin? oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego ?Chronika?. W 2011 roku wyda? drukiem powie?? ?Korporacija
Hobliniv?
Czas i miejsce spotkania:
Pi?tek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia ?Mi?dzy S?owami?Dr Taras Bondarenko urodzi? si? w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracowa? jako korespondent gazety ?Lvivskij politechnik? oraz
?Osvita lisywnycza?. Jest wsp�?za?o?ycielem ugrupowania literackiego ?Chroniky? oraz
laureatem konkurs�w literackich ? ?Smo?oskyp? (Kij�w 1997), ?Zorja Arkada? (1999r),
?Szewczenko Fest? (2010r).
Od 200 roku pracowa? na r�?nych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menad?era sprzeda?y, po zast?pc? dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
? wprowadza? dystrybucj? ?snack`�w?, by? doradc? radnego wojew�dztwa oraz dorabia?
jako taks�wkarz. Od 2009 roku by? doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Le?nictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 by? stypendyst? programu L. Kirklanda, i pprowadzi? badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowa?a w czasopismach, m. in. ?Dzwin? oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego ?Chronika?. W 2011 roku wyda? drukiem powie?? ?Korporacija
Hobliniv?
Czas i miejsce spotkania:
Pi?tek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia ?Mi?dzy S?owami?