Festiwal Ukraina w Centrum Lublina 2018

Subtitle

Spotkanie literackie z dr Tarasem Bondarenko

Dr Taras Bondarenko urodził się w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Technicznego. Pracował jako korespondent gazety „Lvivskij politechnik” oraz „Osvita lisywnycza”. Jest współzałożycielem  ugrupowania literackiego „Chroniky” oraz laureatem konkursów literackich – „Smołoskyp” (Kijów 1997), „Zorja Arkada” (1999r), „Szewczenko Fest” (2010r).

Od 200 roku pracował na różnych stanowiskach w firmach komercyjnych: od menadżera sprzedaży, po zastępcę dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009) – wprowadzał dystrybucję „snack`ów”, był doradcą radnego województwa oraz dorabiał jako taksówkarz. Od 2009 roku był doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Leśnictwa Ukrainy. W latach 2010-2011 był stypendystą  programu L. Kirklanda, i pprowadził badania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje prace publikowała w czasopismach, m. in. „Dzwin” oraz w wydaniach ugrupowania literackiego „Chronika”. W 2011 roku wydał drukiem powieść „Korporacija Hobliniv”

 

Czas i miejsce spotkania: Piątek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia „Między Słowami”

 

Piątek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia „Między Słowami”Dr Taras Bondarenko urodził się w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracował jako korespondent gazety „Lvivskij politechnik” oraz
„Osvita lisywnycza”. Jest współzałożycielem ugrupowania literackiego „Chroniky” oraz
laureatem konkursów literackich – „Smołoskyp” (Kijów 1997), „Zorja Arkada” (1999r),
„Szewczenko Fest” (2010r).
Od 200 roku pracował na różnych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menadżera sprzedaży, po zastępcę dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
– wprowadzał dystrybucję „snack`ów”, był doradcą radnego województwa oraz dorabiał
jako taksówkarz. Od 2009 roku był doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Leśnictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 był stypendystą programu L. Kirklanda, i pprowadził badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowała w czasopismach, m. in. „Dzwin” oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego „Chronika”. W 2011 roku wydał drukiem powieść „Korporacija
Hobliniv”
Czas i miejsce spotkania:
Piątek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia „Między Słowami”Dr Taras Bondarenko urodził się w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracował jako korespondent gazety „Lvivskij politechnik” oraz
„Osvita lisywnycza”. Jest współzałożycielem ugrupowania literackiego „Chroniky” oraz
laureatem konkursów literackich – „Smołoskyp” (Kijów 1997), „Zorja Arkada” (1999r),
„Szewczenko Fest” (2010r).
Od 200 roku pracował na różnych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menadżera sprzedaży, po zastępcę dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
– wprowadzał dystrybucję „snack`ów”, był doradcą radnego województwa oraz dorabiał
jako taksówkarz. Od 2009 roku był doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Leśnictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 był stypendystą programu L. Kirklanda, i pprowadził badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowała w czasopismach, m. in. „Dzwin” oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego „Chronika”. W 2011 roku wydał drukiem powieść „Korporacija
Hobliniv”
Czas i miejsce spotkania:
Piątek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia „Między Słowami”Dr Taras Bondarenko urodził się w 1977 roku we Lwowie. Jest absolwentem
Uniwersytetu Technicznego. Pracował jako korespondent gazety „Lvivskij politechnik” oraz
„Osvita lisywnycza”. Jest współzałożycielem ugrupowania literackiego „Chroniky” oraz
laureatem konkursów literackich – „Smołoskyp” (Kijów 1997), „Zorja Arkada” (1999r),
„Szewczenko Fest” (2010r).
Od 200 roku pracował na różnych stanowiskach w firmach komercyjnych: od
menadżera sprzedaży, po zastępcę dyrektora oraz dyrektora. W latach kryzysu (2008-2009)
– wprowadzał dystrybucję „snack`ów”, był doradcą radnego województwa oraz dorabiał
jako taksówkarz. Od 2009 roku był doktorantem w Narodowym Uniewrsytecie Leśnictwa
Ukrainy. W latach 2010-2011 był stypendystą programu L. Kirklanda, i pprowadził badania
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Swoje prace publikowała w czasopismach, m. in. „Dzwin” oraz w wydaniach
ugrupowania literackiego „Chronika”. W 2011 roku wydał drukiem powieść „Korporacija
Hobliniv”
Czas i miejsce spotkania:
Piątek, 23 listopada, godz. 19.00 Kawiarnia „Między Słowami”